ΠΩΣ ΝΑ ΠΛΕΞΩ ...?


ΠΩΣ ΝΑ ΠΛΕΞΩ ΕΝΑ ΑΡΚΟΥΔΑΚΙ.......

Image of Teddy Bear

Για να πλέξετε το παραπάνω αρκουδάκι θα χρειαστείτε:

Υλικά:

1) 4 κουβάρια (150 μέτρα) νήμα της αρεσκείας σας
2) 1 κουβάρι (150 μέτρα) νήμα μαύρο για τα μάτια, τη μύτη και το στόμα.
3) βελονάκι Νο 4
4) βελόνα ραψίματος.

Συμβουλή: Το παραπάνω αρκουδάκι έχει ύψος 35 cm, αν χρησιμοποιήσετε νήμα και βελονάκι μεγαλύτερου ή μικρότερου μεγέθους, το μέγεθος θα αυξομειωθεί αντίστοιχα.

Συντομογραφίες:


αλ = αλυσίδα

μβ = μονοβούλωτο


μπ= μονό ποδαράκι

π= πόντος
πβ= βουβό ποδαράκι
κυκλ = κύκλος


ΚΕΦΑΛΙ:

Πλέκουμε κυκλικά. Ξεκινάμε κάνοντας 2 αλ.Κύκλος 1: Δουλεύουμε 6 μπ στην 2η αλ από την αρχή. Μην ενώσετε στο τέλος του κύκλου, αλλά δουλεύετε σε συνεχόμενους κύκλους. Τοποθετείστε κάθε φορά στο τέλος του κυκλ. ένα marker (αν δεν έχετε χρησιμοποιήστε παραμάνα) για να ξέρετε σε ποιον κύκλο είστε.


Κύκλος 2: Πλέκουμε 2 μπ σε κάθε πόντο. Έχουμε 12 μπ.
Κύκλος 3:"μπ στον επόμενο πόντο, 2 μπ στον επόμενο πόντο". Επαναλαμβάνουμε  το " " μέχρι το τέλος του κύκλου. Έχουμε 18 μπ.
Κύκλος 4: " μπ στους επόμενους 2 πόντους, 2 μπ στον επόμενο πόντο". Επαναλαμβάνουμε  το " " μέχρι το τέλος του κύκλου. Έχουμε 24 μπ. Σε κάθε κύκλο αυξάνουμε 6 πόντους τη φορά.
Κύκλος 5-11: Συνεχίζουμε όπως στον κύκλο 4 να αυξάνουμε 6 πόντους την φορά, φτάνοντας στον 11ο κύκλο να έχουμε 66 μπ.
Κύκλος 12-16:  Πλέκουμε 1 μπ σε κάθε πόντο.

Το πίσω μέρος του κεφαλιού θα σχηματιστεί στους επόμενους κύκλους όπου θα κάνουμε μειώσεις.

Κύκλος 17: " μπ στους επόμενους 9 πόντους, μειώνουμε 1 πόντο". Επαναλαμβάνουμε  το " " μέχρι το τέλος του κύκλου. Έχουμε 60 μπ (έχουμε μειώσει 6 πόντους).
Κύκλος 18: " μπ στους επόμενους 8 πόντους, μειώνουμε 1 πόντο". Επαναλαμβάνουμε  το " " μέχρι το τέλος του κύκλου. Έχουμε 54 μπ (έχουμε μειώσει 6 πόντους).
Κύκλος 19-26: Συνεχίζουμε να μειώνουμε 6 πόντους σε κάθε κύκλο. Στο τέλος έχουν μείνει μόνο 6 πόντοι.

Γεμίστε το κεφάλι από το άνοιγμα που έχει μείνει. Προσοχή μη το παραγεμίσετε! Περάστε την κλωστή μέσα από τις θηλιές που σχηματίζουν οι πόντοι, δέστε την κλωστή για να μην σας φύγουν οι πόντοι. Αφήστε αρκετή κλωστή στο τελείωμα για τις ενώσεις.
Έχετε ολοκληρώσει το κεφάλι!

ΜΟΥΣΟΥΔΑ: 

Πλέξτε τους πρώτους 6 κύκλους όπως τους πλέξατε και για το κεφάλι. Έχουμε 36 μπ.

Κύκλος 7-8: μπ σε κάθε πόντο.
Κύκλος 9: " μπ στους επόμενους 4 πόντους, μειώνουμε 1 πόντο". Επαναλαμβάνουμε  το " " μέχρι το τέλος του κύκλου. Έχουμε 30 μπ. Έχουμε μειώσει 6 πόντους.
Κύκλος 10-13:Συνεχίζουμε να μειώνουμε 6 πόντους σε κάθε κύκλο. Στο τέλος έχουν μείνει μόνο 6 π

Γεμίστε τη μουσούδα από το άνοιγμα που έχει μείνει. Προσοχή μη το παραγεμίσετε! Περάστε την κλωστή μέσα από τις θηλιές που σχηματίζουν οι πόντοι, δέστε την κλωστή για να μην σας φύγουν οι πόντοι. Αφήστε αρκετή κλωστή στο τελείωμα για τις ενώσεις.
Έχετε ολοκληρώσει την μουσούδα!ΑΥΤΙΑ:


Κάνουμε 2 αυτάκια.

Κάντε 2 αλ.
Σειρά 1:  Πλέξτε 3 πόντους στην 2η αλ. από την αρχή. Πλέξτε 1 αλ γυρίστε.
Σειρά 2: Πλέξτε 2 μπ σε κάθε ένα πόντο. Έχουμε 6 μπ.  Πλέξτε 1 αλ γυρίστε.
Σειρά 3: " μπ στον επόμενο πόντο, 2 μπ στον επόμενο πόντο".  Επαναλαμβάνουμε  το " " μέχρι το τέλος της σειράς. Έχουμε 9 μπ. Πλέξτε 1 αλ γυρίστε.
Σειρά 4: " μπ στους επόμενους 2 πόντους, 2 μπ στον επόμενο πόντο".  Επαναλαμβάνουμε  το " " μέχρι το τέλος της σειράς. Έχουμε 12 μπ. Πλέξτε 1 αλ γυρίστε. 

Σειρά 5: " μπ στους επόμενους 3 πόντους, 2 μπ στον επόμενο πόντο".  Επαναλαμβάνουμε  το " " μέχρι το τέλος της σειράς. Έχουμε 15 μπ. Πλέξτε 1 αλ γυρίστε. 

Σειρά 6-7:  μπ σε κάθε πόντο. Πλέξτε 1 αλ γυρίστε. Δέστε την κλωστή και αφήστε αρκετή για τις ενώσεις.


ΣΩΜΑ:

Πλέξτε τους πρώτους 15 κύκλους όπως στο κεφάλι (66 μπ).
Κύκλος 16:"μπ στους επόμενους 9 πόντους,μειώνουμε 1 πόντο". Επαναλαμβάνουμε  το " " μέχρι το τέλος του κύκλου. Έχουμε 60 μπ. Πλέξτε 1 αλ, ενώστε, γυρίστε.

Κύκλος 17-20: πλέξτε 1 μπ σε κάθε πόντο. Πλέξτε 1 αλ, ενώστε, γυρίστε.

Κύκλος 21: "μπ στους επόμενους 8 πόντους, μειώνουμε 1 πόντο". Επαναλαμβάνουμε  το " " μέχρι το τέλος του κύκλου. Έχουμε 54 μπ. Πλέξτε 1 αλ, ενώστε, γυρίστε.
Κύκλος 22-25: πλέξτε 1 μπ σε κάθε πόντο. Πλέξτε 1 αλ, ενώστε, γυρίστε.
Κύκλος 26: "μπ στους επόμενους 8 πόντους, μειώνουμε 1 πόντο". Επαναλαμβάνουμε  το " " μέχρι το τέλος του κύκλου. Έχουμε 48 μπ. Πλέξτε 1 αλ, ενώστε, γυρίστε.
Κύκλος 27: πλέξτε 1 μπ σε κάθε πόντο. Πλέξτε 1 αλ, ενώστε, γυρίστε.
Κύκλος 28-35: Επαναλάβετε τους κύκλους 26-27 4 φορές. Στον κύκλο 34 θα έχετε 24 μπ. αρχίστε να γεμίζετε το σώμα.
Κύκλος 36-38: πλέξτε 1 μπ σε κάθε πόντο και μειώστε 6 πόντους σε κάθε κύκλο έτσι ώστε στον κύκλο 38 να έχετε 6μπ. Πλέξτε 1 αλ, ενώστε, γυρίστε.


Γεμίστε το σώμα λίγο ακόμα από το άνοιγμα που έχει μείνει. Προσοχή μη το παραγεμίσετε! Περάστε την κλωστή μέσα από τις θηλιές που σχηματίζουν οι πόντοι, δέστε την κλωστή για να μην σας φύγουν οι πόντοι. Αφήστε αρκετή κλωστή στο τελείωμα για τις ενώσεις.

Έχετε ολοκληρώσει το σώμα!

ΧΕΡΙΑ:

Πλέκουμε 2 χέρια.

Πλέκουμε τους πρώτους 4 κύκλους όπως το κεφάλι.

Κύκλος 5-15: Πλέκουμε μπ σε κάθε πόντο. Στον 15ο κύκλο ενώστε. 

Γεμίστε τα χέρια από το άνοιγμα που έχει μείνει. Προσοχή μη τα παραγεμίσετε! Περάστε την κλωστή μέσα από τις θηλιές που σχηματίζουν οι πόντοι, δέστε την κλωστή για να μην σας φύγουν οι πόντοι. Αφήστε αρκετή κλωστή στο τελείωμα για τις ενώσεις.


Πόδια:

Πλέκουμε 2 πόδια.

Πλέκουμε τους πρώτους 5 κύκλους όπως το κεφάλι.

Κύκλος 6-16: Πλέκουμε μπ σε κάθε πόντο. Στον 15ο κύκλο ενώστε. 

Γεμίστε τα πόδια από το άνοιγμα που έχει μείνει. Προσοχή μη τα παραγεμίσετε! Περάστε την κλωστή μέσα από τις θηλιές που σχηματίζουν οι πόντοι, δέστε την κλωστή για να μην σας φύγουν οι πόντοι. Αφήστε αρκετή κλωστή στο τελείωμα για τις ενώσεις.


ΜΑΤΙΑ:


Πλέξτε 2 μάτια.
Με την μαύρη κλωστή κάντε 2 αλ. Πλέξτε 6 μπ στην 2η αλ από την αρχή. Ενώστε και δέστε την κλωστή. Αφήστε αρκετή για τις ενώσεις.

ΤΕΛΕΙΩΜΑ:

Ράψτε προσεχτικά όλα τα μέρη του σώματος χρησιμοποιώντας την κλωστή που έχετε αφήσει σε κάθε κομμάτι. Ράψτε προσεχτικά τα αυτιά πάνω στο κεφάλι και την μουσούδα λίγο πιο κάτω από τη μέση του προσώπου. Κεντήστε πάνω της ένα τρίγωνο για μύτη και το στόμα. Ράψτε τα χέρια και τα πόδια έτσι ώστε να μπορεί το αρκουδάκι σας να ισορροπεί. Μπορείτε να δέσετε στο λαιμό του μία κορδέλα αν το πλέξατε για κοριτσάκι ή ένα παπιγιόν αν το πλέξατε για αγοράκι.


Πως να πλέξω μια κασετίνα (τσαντάκι)....


Οδηγίες για να πλέξετε την κασετίνα γατάκι της ανάρτησης (αρχική σελίδα)

Υλικά:
1) 4.00 mm βελονάκι
2) Νήμα (άσπρο, πορτοκαλί, καφέ και ανοιχτό πράσινο)
3) Μαύρη κλωστή κεντήματος
4) Δύο 10 mm μαύρα κουμπιά
5) Βελόνα κεντήματος
7) Ένα 6.5 φερμουάρ

Μέγεθος: περίπου 10 x 20.5 cm

Συντομογραφίες:
αλ = αλυσίδα
μβ = μονοβούλωτο
π= πόντος
πβ= βουβό ποδαράκι
κυκλ = κύκλος

Σημειώσεις:
1) Η κασετίνα πλέκετε σε σειρές κυκλικά ξεκινώντας με μία αλυσίδα και κλείνοντας πάντα με βουβό πόντο στο τέλος της σειράς.
2) Την ουρά και τα μάτια τα δουλεύουμε σε συνεχόμενους κύκλους χωρίς να κλείνουμε.
3)Πάντα να μαρκάρετε τον πρώτο πόντο σε κάθε σειρά για να μην τον χάνετε.

Κασετίνα:

Σειρά 3: 1 αλ., 1 μβ στον επόμενο πόντο, 2 μβ στον επόμενο πόντο, 1 μβ σε κάθε ένα από τους επόμενους 28 πόντους (( 2 μβ στον επόμενο πόντο, 1 μβ στον επόμενο πόντο) επαναλαμβάνομε 3 φορές), μβ στους επόμενους 28 πόντους, ((2 μβ στον επόμενο πόντο, 1 μβ στον επόμενο πόντο) επαναλαμβάνομε 2 φορές) και ενώνουμε βπ. Σύνολο 74 πόντοι.

Σειρά 4-13: 1 αλ., μβ σε κάθε πόντο του κύκλου, ενώνουμε πάντα στο τέλος με βπ.

Σειρά 14: 1 αλ. ( μβ στους επόμενους 35 πόντους, 1 μβ στους 2 επόμενους πόντους μαζί μείωση) επαναλαμβάνουμε  2 φορές, ενώνουμε με βπ στον πρώτο πόντο. Σύνολο 72 πόντοι. 
Σειρά 15: 1 αλ. ( μβ στους επόμενους 34 πόντους, 1 μβ στους 2 επόμενους πόντους μαζί μείωση) επαναλαμβάνουμε  2 φορές, ενώνουμε με βπ στον πρώτο πόντο. Σύνολο 70 πόντοι.
Σειρά 16: 1 αλ. ( μβ στους επόμενους 33 πόντους, 1 μβ στους 2 επόμενους πόντους μαζί μείωση) επαναλαμβάνουμε  2 φορές, ενώνουμε με βπ στον πρώτο πόντο. Σύνολο 68 πόντοι.
Σειρά 17: 1 αλ. ( μβ στους επόμενους 32 πόντους, 1 μβ στους 2 επόμενους πόντους μαζί μείωση) επαναλαμβάνουμε  2 φορές, ενώνουμε με βπ στον πρώτο πόντο. Σύνολο 66 πόντοι. 
Σειρά 18: 1 αλ. ( μβ στους επόμενους 31 πόντους, 1 μβ στους 2 επόμενους πόντους μαζί μείωση) επαναλαμβάνουμε  2 φορές, ενώνουμε με βπ στον πρώτο πόντο. Σύνολο 64 πόντοι. 
Σειρά 19: 1 αλ. ( μβ στους επόμενους 30 πόντους, 1 μβ στους 2 επόμενους πόντους μαζί μείωση) επαναλαμβάνουμε  2 φορές, ενώνουμε με βπ στον πρώτο πόντο. Σύνολο 62 πόντοι 


Φιόγκος: 
 Πλέκουμε σε σειρές.
Σειρά 1: Με το ανοιχτό πράσινο νήμα, κάνουμε 2 αλ, 3 μβ στη δεύτερη αλ και γυρίζουμε. Σύνολο 3 πόντοι
Σειρά 2-5: 1 αλ, μβ σε κάθε πόντο και γυρίζουμε. Σύνολο 3 πόντοι.
Σειρά 6: 1 αλ., μβ στους 3 πόντους μαζί (μείωση), γυρίζουμε. Σύνολο 1 πόντος.
Σειρά 7: 1 αλ., 3 μβ στον 1ο πόντο, γυρίζουμε. Σύνολο 3 πόντοι.
Σειρά 8-11: 1 αλ, μβ σε κάθε πόντο, γυρίζουμε. Σύνολο 3 πόντοι.
Σειρά 12: 1 αλ., μβ   στους 3 πόντους μαζί (μείωση), κλείνουμε και δένουμε. Σύνολο 1 πόντος. Ράβουμε την 1η με την 12 σειρά.


Δέστρα φιόγκου: 

Σειρά 1: 7 αλ., μβ στην 2η αλυσίδα, μβ στις επόμενες 5 αλ., αφήστε αρκετή κλωστή στο τέλος για το ράψιμο. 
Ράψτε τη δέστρα γύρω από τον φιόγκο.


Αυτάκια ( 4 κομμάτια):


Σειρά 1: Δουλεύουμε σε σειρές.  Με το καφέ νήμα, 2 αλ., μβ στη 2η αλυσίδα, γυρίζουμε. Σύνολο 1 πόντος.
Σειρά 2: 1 αλ., 2 μβ στον 1ο πόντο, γυρίζουμε. Σύνολο 3 πόντοι.
Σειρά 3: 1 αλ., μβ σε κάθε πόντο. Κλείνουμε και δένουμε το νήμα. 
Πλέκουμε 4 κομμάτια. Τα ράβουμε ανά 2 μαζί.

Ουρά: 

Πλέκουμε κυκλικά.
Κύκλος 1: με το καφέ, 2 αλ., 6 μβ στη 2η αλυσίδα. Σύνολο 6 πόντοι.
Κύκλος 2: (2 μβ στον επόμενο πόντο, μβ στον επόμενο πόντο) κυκλικά. Σύνολο 6 πόντοι.
Κύκλος 3-4: μβ σε κάθε πόντο στον κύκλο. Σύνολο 9 πόντοι.
Κύκλος 5: (μβ στον επόμενο πόντο, 1 μβ μαζί τους 2 επόμενους πόντους "μείωση" ) κυκλικά. Σύνολο 6 πόντοι.
Κύκλος 6-11: 

 μβ σε κάθε πόντο στον κύκλο.
Κύκλος 12: μβ σε κάθε πόντο στον κύκλο, ενώνουμε με βπ στον πρώτο πόντο και κλείνουμε δένοντας σε κόμπο την κλωστή. Αφήνουμε νήμα για το ράψιμο.


Ματάκια (2 κομμάτια): 


Πλέκουμε κυκλικά.
Κύκλος 1: Με το άσπρο νήμα, 2 αλ., 6μβ στη 2η αλ από την αρχή. Σύνολο 6 πόντοι.
Κύκλος 2: 2 μβ σε κάθε πόντο κυκλικά, ενώνουμε με βπ στον πρώτο πόντο. Σύνολο 12 πόντοι.

Ράψτε πάνω σε κάθε ματάκι 1 κουμπί. 

Τελειώματα:
Ράψτε τους φιόγκους, τα αυτιά, τα ματάκια και την ουρά πάνω στην κασετίνα όπως φαίνεται στην φωτογραφία της ανάρτησης.
Με την μαύρη κλωστή κεντήματος, κεντήστε την μύτη και το στόμα.
Ράψτε το φερμουάρ στην τσάντα.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παραπάνω οδηγίες για να πλέξετε διάφορες παραλλαγές σε χρώμα ή σε μέγεθος, προσθέτοντας το δικό σας γούστο. Μπορείτε να την επενδύσετε με ύφασμα και να την χρησιμοποιήσετε ως νεσεσέρ ή σαν θήκη για τα βελονάκια σας!!!


ΠΩΣ ΝΑ ΠΛΕΞΩ ΜΙΑ ΤΣΑΝΤΑ.....                                           

Για να πλέξετε αυτή την όμορφη και πολύ βολική τσάντα θα χρειαστείτε 1- 2 κουβάρια κλωστή των 100 γρ. (240μ./κουβάρι) ή περισσότερα αν τα μέτρα είναι λιγότερα που θα απαιτεί 7 mm βελονάκι. Πάνω στο κουβάρι αναγράφεται τι μέγεθος βελονάκι ή βελόνες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Συνήθως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 0,5mm μικρότερο ή μεγαλύτερο βελονάκι από αυτό που γράφουν οι οδηγίες ανάλογα με το πόσο σφιχτό ή χαλαρό θέλετε το πλεχτό σας. Στη συγκεκριμένη τσάντα για να σας βγει στο μέγεθος (35cm πλάτος με 45cm ύψος) ίδιο με της εικόνας χρησιμοποιείστε βελονάκι Νο 7 και ανάλογη κλωστή. Υπάρχουν κλωστές που είναι ειδικά για τσάντες, εσείς όμως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε νήμα της αρεσκείας σας αλλά αποφύγετε το ακρυλικό γιατί με τον καιρό θα σας κάνει κόμπους και η τσάντα σας δεν θα δείχνει ωραία. Επίσης θα χρειαστούμε μία βελόνα ραψίματος. 

  Στις οδηγίες θα χρησιμοποιήσουμε συντομογραφίες των πλέξεων. 
θλ = θηλιά
αλ = αλυσίδα
μβ= μονοβούλοτο
δπ= διπλό ποδαράκι
βπ= βουβο ποδράκι


Ξεκινάμε λοιπόν!

Αρχή: Κάνουμε 42 αλυσίδες (35 εκατοστά).

Σειρά 1: Πλέκουμε στη 2η θλ. της αλ. 1 δπ και συνεχίζουμε σε όλο το μήκος της αλ. Συνολικά πλέκουμε 40 δπ.
Σειρά 2 έως 15:  Κάνουμε 2 αλ στην αρχή της κάθε σειράς και πλέκουμε δπ σε κάθε θηλιά έως το τέλος και επαναλαμβάνουμε σε κάθε σειρά μέχρι να φτάσουμε την 15η σειρά.
Σειρά 16: Σε αυτή τη σειρά θα ξεκινήσουμε τα κοψίματα έτσι ώστε η τσάντα μας να έχει οβάλ τελείωμα. Για να γίνει αυτό θα πλέξουμε ξεκινώντας από την αρχή (η 16η σειρά ξεκινάει από δεξιά με κατεύθυνση προς το κέντρο) μόνο τα 15 πρώτα δπ και εκεί θα τελειώσουμε την σειρά. 
Σειρά 17: Κάνουμε 1 αλ στην αρχή της σειράς και πλέκουμε 5 μβ., και συνεχίζουμε με δπ σε κάθε ένα από τις επόμενες 10 θλ.
Σειρά 18: Κάνουμε 2 αλ και πλέκουμε 7 δ.π.
Σειρά 19: Κάνουμε 1 αλ. στην αρχή της σειράς και πλέκουμε 3 μβ., συνεχίζουμε με δπ. πλέκοντας συνολικά 4 δ.π. έως το τέλος της σειράς.
Σειρά 20: Κάνουμε 2 αλ. και πλέκουμε 4 δ. π. Δένουμε και κόβουμε το νήμα. Μόλις ολοκληρώσαμε το δεξί κομμάτι με τα κοψίματα και ξεκινάμε να πλέξουμε το αριστερό ακολουθώντας τα βήματα ξανά από την 16 σειρά μέχρι και την 20η. Η μόνη διαφορά είναι ότι στη 16 σειρά δένουμε το νήμα από την αριστερή πλευρά προκειμένου να αρχίσουμε να πλέκουμε με κατεύθυνση προς το κέντρο. 
Μόλις ολοκληρώσαμε το ένα κομμάτι της τσάντας μας! Επαναλαμβάνοντας τα βήματα από τη σειρά 1 έως 20 θα έχουμε και το 2ο κομμάτι της τσάντας έτοιμο.

Στη συνέχεια πρέπει να πλέξετε το λουρί της τσάντας ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.  

Βήμα 1: Πλέκουμε 5 αλ και τα ενώνουμε κάνοντας ένα κύκλο.
Βήμα 2: Κάνουμε 3αλ που μετράνε ως το 1ο δπ και γεμίζουμε τον κύκλο με 5 δπ., κλείνουμε τον κύκλο ενώνοντας το 5ο δπ. με το 1ο δ. 
Βήμα 3 έως...: Συνεχίζουμε όπως στο βήμα 2 μέχρι το λουρί μας που μοιάζει πλέον με σωλήνα να φτάσει το επιθυμητό για τον καθένα μήκος. 
Τip: Για να είναι το λουράκι της τσάντας μας πιο σταθερό μπορείτε να περάσετε από μέσα ένα κομμάτι σχοινί ή ένα λουράκι από παλιά σας τσάντα. Αν σας είναι δύσκολο να φτιάξετε το λουράκι μπορείτε πάντα να χρησιμοποιήσετε τα έτοιμα της αγοράς.

Τελείωμα: Ήρθε η ώρα να ενώσουμε τα δύο κομμάτια της τσάντας ράβοντας με βελόνα και κλωστή ή πλέκοντας μβ. ενώνοντας τα. Χρησιμοποιείστε όποιο τρόπο σας αρέσει και σας βολεύει περισσότερο. Αφού έχετε ενώσει τα δύο κομμάτια πλέκεται 2 σειρές μ.β. γύρω γύρω έτσι ώστε να έχετε ένα όμορφο τελείωμα. Στη συνέχεια πρέπει να ράψετε το λουρί της τσάντας ενώνοντας την κάθε του άκρη με την τσάντα
 Αν είστε καλή στο ράψιμο μπορείτε να επενδύσετε την τσάντα σας με ύφασμα.

Συγχαρητήρια, μόλις ολοκληρώσατε την τσάντα σας με επιτυχία!!! 


ΠΩΣ ΝΑ ΠΛΕΞΩ ΕΝΑ ΜΠΟΛΕΡΟ....

Για να πλέξετε αυτό το μπολερό θα χρειαστείτε  5 κουβάρια κλωστή των 100 γρ. (132 μ./κουβάρι) ή λιγότερο αν τα μέτρα είναι περισσότερα που θα απαιτεί 6,5 mm βελονάκι. Πάνω στο κουβάρι αναγράφεται τι μέγεθος βελονάκι ή βελόνες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Συνήθως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 0,5mm μικρότερο ή μεγαλύτερο βελονάκι από αυτό που γράφουν οι οδηγίες ανάλογα με το πόσο σφιχτό ή χαλαρό θέλετε το πλεχτό σας. Στο συγκεκριμένο μπολερό για να σας βγει στο μέγεθος ίδιο με της εικόνας χρησιμοποιείστε βελονάκι Νο 6,5 και ανάλογη κλωστή. Επίσης θα χρειαστούμε μία βελόνα ραψίματος.
 
 Στις οδηγίες θα χρησιμοποιήσουμε συντομογραφίες των πλέξεων. 
θλ = θηλιά
αλ = αλυσίδα
μβ = μονοβούλοτο

Ξεκινάμε λοιπόν!


Αρχή: Κάνουμε 126 αλυσίδες (53,5 εκατοστά).

Σειρά 1: Πλέκουμε στη 2η θλ. της αλ. μβ και συνεχίζουμε σε όλο το μήκος τησ αλ.
Σειρά 2:  Κάνουμε 2 αλ, πλέκουμε μβ σε κάθε θηλιά περνώντας όμως το βελονάκι μόνο από την πίσω κλωστή της θηλιάς (back loop) και επαναλαμβάνουμε σε κάθε σειρά μέχρι το πλεκτό μας να φτάσει σε ύψος 71cm. Το πλεκτό μας πρέπει να έιναι 53,5 cm φάρδος και 71cm ύψος.

Τελείωμα: Γυρνάμε το πλεκτό μας έτσι ώστε τα 71 cm να έιναι τώρα το φάρδος και το διπλώνουμε μοιράζοντας το στη μέση (71/2=35,5cm). Ράβουμε τις δύο πλευρές  και αφήνουμε άνοιγμα για τα χέρια μας σε κάθε πλευρά στο κάτω μέρος εκεί που ενώνονται οι γωνίες. 
Στη σελίδα μας "ΒΙΝΤΕΑΚΙΑ ΓΙΑ ΠΛΕΞΙΜΟ" θα βρείτε το αντίστοιχο βίντεο.

Συγχαρητήρια, μόλις ολοκληρώσατε το μπολερό σας με επιτυχία!!! 


ΠΩΣ ΝΑ ΠΛΕΞΩ ΕΝΑ ΣΚΟΥΦΟ ΓΙΑ  ΜΙΚΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙ 
Για να πλέξετε αυτό το σκούφο θα χρειαστείτε 1 κουβάρι κλωστή των 100 γρ. που θα απαιτεί 5 mm βελονάκι. Πάνω στο κουβάρι αναγράφεται τι μέγεθος βελονάκι ή βελόνες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Συνήθως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 0,5mm μικρότερο ή μεγαλύτερο βελονάκι από αυτό που γράφουν οι οδηγίες ανάλογα με το πόσο σφιχτό ή χαλαρό θέλετε το πλεχτό σας. Στο συγκεκριμένο σκούφο για να σας βγει στο μέγεθος ίδιο με της εικόνας χρησιμοποιείστε βελονάκι Νο 5 και ανάλογη κλωστή. Επίσης θα χρειαστούμε 2 χάντρες και βελόνα ραψίματος .  

Στις οδηγίες θα χρησιμοποιήσουμε συντομογραφίες των πλέξεων. 

θλ = θηλιά
αλ = αλυσίδα
μβ = μονοβούλοτο
βπ = βουβό ποδαράκι
μπ = μισό ποδαράκι
δπ = διπλό ποδαράκι

Ξεκινάμε λοιπόν!


Αρχή: Κάνουμε 5 αλυσίδες και ενώνουμε με βουβό ποδαράκι δημιουργώντας ένα κυκλο (δείτε οδηγίες στη σελίδα αρχάριος παράγραφος 3 Β).

Σειρά 1: Κάνουμε 3 αλ (μετράνε για 1 δπ), και γεμίζουμε το κύκλο με 11 δπ, (αν θέλουμε να κάνουμε τον σκούφο για ενήλικα γεμίζουμε τον κύκλο με 13) κλείνουμε με βπ στην κορυφή των πρώτων 3 αλυσίδων που κάναμε (εδώ βάζουμε μια κλωστή άλλου χρώματος για μαρκάρισμα της 1ης σειράς ή ένα marker για συντομία θα το αναφέρουμε ως marker). Η πρώτη σειρά αποτελείτε τώρα από 14  δπ.

Σειρά 2:  Κάνουμε 3 αλ, 2 δπ στην ίδια θλ, και συνεχίζουμε με 2 δπ σε κάθε μία θηλιά μέχρι το τέλος. Ενώνουμε με βπ στην κορυφή των πρώτων 3 αλυσίδων που κάναμε (εδώ μεταφέρουμε τον marker). Η δεύτερη σειρά αποτελείτε τώρα από 24 δπ.  

Σειρά 3:  Κάνουμε 3 αλ, 1δπ στην ίδια θλ,( 2 δπ στην επόμενη θλ), (1 δπ στην επόμενη θλ),( 2 δπ στην επόμενη θλ) κάνουμε δηλαδή 2 δπ σε κάθε 2η θλ και συνεχίζουμε μέχρι το τέλος.Ενώνουμε με βπ στην κορυφή των πρώτων 3 αλυσίδων που κάναμε (εδώ μεταφέρουμε τον marker). Η δεύτερη σειρά αποτελείτε τώρα από 36 δπ.  

Σειρά 4: Κάνουμε 3 αλ, 1δπ στην ίδια θλ, (1 δπ στην επόμενη θλ), (2 δπ στην επόμενη θλ), (1 δπ στις επόμενες 2 θλ), ( 2 δπ στην επόμενη 1 θλ) κάνουμε δηλαδή 2 δπ σε κάθε 3η θλ και συνεχίζουμε μέχρι το τέλος.Ενώνουμε με βπ στην κορυφή των πρώτων 3 αλυσίδων που κάναμε (εδώ μεταφέρουμε τον marker). 

Σειρά 5Κάνουμε 3 αλ, 1δπ στην ίδια θλ, (1 δπ στις επόμενες 2 θλ),( 2 δπ στην επόμενη θλ),  (1 δπ στις επόμενες 3 θλ), (2 δπ στην επόμενη θλ) κάνουμε δηλαδή 2 δπ σε κάθε 4η θλ και συνεχίζουμε μέχρι το τέλος. Ενώνουμε με βπ στην κορυφή των πρώτων 3 αλυσίδων που κάναμε (εδώ μεταφέρουμε τον marker).

Σειρά 6Κάνουμε 3 αλ, 1δπ στην ίδια θλ, (από 1 δπ στις επόμενες 8 θλ),( 2 δπ στην επόμενη θλ),  (από 1 δπ στις επόμενες 9 θλ), (2 δπ σην επόμενη θλ)  κάνουμε δηλαδή 2 δπ σε κάθε 10η θλ. Συνεχίζουμε μέχρι το τέλος της πέμπτης σειράς. Ενώνουμε με βπ στην κορυφή των πρώτων 3 αλυσίδων που κάναμε (εδώ μεταφέρουμε τον marker).
.
Σειρά 7 έως 13:   Κάνουμε 3 αλ, και πλέκουμε 1 δπ σε κάθε μία θλ έως το τέλος. Ενώνουμε με βπ στην κορυφή των πρώτων 3 αλυσίδων που κάναμε (εδώ μεταφέρουμε τον marker σε κάθε σειρά).  

Σειρά 14 και 17: Κάνουμε 1 αλ και πλέκουμε και πλέκουμε 1 δπ σε κάθε μία θλ μέχρι το σημείο που θέλουμε να γίνει το σχέδιο π.χ στο πλάι όπως στη φωτογραφία. Στο σημείο αυτό πλέκουμε 10 αλ, μετράμε 10 θλ και πλέκουμε 1 δπ σε κάθε θλ έως το τέλος. Ενώνουμε με βπ στην κορυφή των πρώτων 3 αλυσίδων που κάναμε (εδώ μεταφέρουμε τον marker σε κάθε σειρά).  

Σειρά 18: Κάνουμε 1 αλ και πλέκουμε 1 μβ σε κάθε θηλιά μέχρι το τέλος της σειράς. Ενώνουμε με βπ στο τέλος της σειράς, δένουμε κόμπο την κλωστή και την κόβουμε. Συγχαρητήρια, μόλις ολοκληρώσατε το σκούφο σας με επιτυχία!!!

ΠΩΣ ΝΑ ΠΛΕΞΩ ΕΝΑ ΕΥΚΟΛΟ ΣΚΟΥΦΟRaspberry toque

Για να πλέξετε αυτό το σκούφο θα χρειαστείτε 1 κουβάρι κλωστή των 100 γρ. που θα απαιτεί 6 mm βελονάκι. Πάνω στο κουβάρι αναγράφεται τι μέγεθος βελονάκι ή βελόνες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Συνήθως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 0,5mm μικρότερο ή μεγαλύτερο βελονάκι από αυτό που γράφουν οι οδηγίες ανάλογα με το πόσο σφιχτό ή χαλαρό θέλετε το πλεχτό σας. Στο συγκεκριμένο σκούφο για να σας βγει στο μέγεθος ίδιο με της εικόνες χρησιμοποιείστε βελονάκι Νο 6 και ανάλογη κλωστή.  

Στις οδηγίες θα χρησιμοποιήσουμε συντομογραφίες των πλέξεων. 

θλ = θηλιά
αλ = αλυσίδα
μβ = μονοβούλοτο
βπ = βουβό ποδαράκι
μπ = μισό ποδαράκι
δπ = διπλό ποδαράκι
Ξεκινάμε λοιπόν!Αρχή: Κάνουμε 5 αλυσίδες και ενώνουμε με βουβό ποδαράκι δημιουργώντας ένα κυκλο (δείτε οδηγίες στη σελίδα αρχάριος παράγραφος 3 Β).

Σειρά 1: Κάνουμε 3 αλ (μετράνε για 1 δπ), και γεμίζουμε το κύκλο με 13 δπ, κλείνουμε με βπ στην κορυφή των πρώτων 3 αλυσίδων που κάναμε (εδώ βάζουμε μια κλωστή άλλου χρώματος για μαρκάρισμα της 1ης σειράς ή ένα marker για συντομία θα το αναφέρουμε ως marker). Η πρώτη σειρά αποτελείτε τώρα από 14  δπ.

Σειρά 2:  Κάνουμε 3 αλ, 2 δπ στην ίδια θλ, και συνεχίζουμε με 2 δπ σε κάθε μία θηλιά μέχρι το τέλος. Ενώνουμε με βπ στην κορυφή των πρώτων 3 αλυσίδων που κάναμε (εδώ μεταφέρουμε τον marker). Η δεύτερη σειρά αποτελείτε τώρα από 28 δπ.  

Σειρά 3:  Κάνουμε 3 αλ, 1δπ στην ίδια θλ,( 2 δπ στην επόμενη θλ), (1 δπ στην επόμενη θλ),( 2 δπ στην επόμενη θλ) κάνουμε δηλαδή 2 δπ σε κάθε 2η θλ και συνεχίζουμε μέχρι το τέλος.Ενώνουμε με βπ στην κορυφή των πρώτων 3 αλυσίδων που κάναμε (εδώ μεταφέρουμε τον marker). Η δεύτερη σειρά αποτελείτε τώρα από 42 δπ.  

Σειρά 4: Κάνουμε 3 αλ, 1δπ στην ίδια θλ, (1 δπ στην επόμενη θλ), (2 δπ στην επόμενη θλ), (1 δπ στις επόμενες 2 θλ), ( 2 δπ στην επόμενη 1 θλ) κάνουμε δηλαδή 2 δπ σε κάθε 3η θλ και συνεχίζουμε μέχρι το τέλος.Ενώνουμε με βπ στην κορυφή των πρώτων 3 αλυσίδων που κάναμε (εδώ μεταφέρουμε τον marker). 

Σειρά 5Κάνουμε 3 αλ, 1δπ στην ίδια θλ, (1 δπ στις επόμενες 2 θλ),( 2 δπ στην επόμενη θλ),  (1 δπ στις επόμενες 3 θλ), (2 δπ στην επόμενη θλ) κάνουμε δηλαδή 2 δπ σε κάθε 4η θλ και συνεχίζουμε μέχρι το τέλος. Ενώνουμε με βπ στην κορυφή των πρώτων 3 αλυσίδων που κάναμε (εδώ μεταφέρουμε τον marker).

Σειρά 6Κάνουμε 3 αλ, 1δπ στην ίδια θλ, (από 1 δπ στις επόμενες 8 θλ),( 2 δπ στην επόμενη θλ),  (από 1 δπ στις επόμενες 9 θλ), (2 δπ σην επόμενη θλ)  κάνουμε δηλαδή 2 δπ σε κάθε 10η θλ. Συνεχίζουμε μέχρι το τέλος της πέμπτης σειράς. Ενώνουμε με βπ στην κορυφή των πρώτων 3 αλυσίδων που κάναμε (εδώ μεταφέρουμε τον marker). 
.
Σειρά 7 έως 9:   Κάνουμε 3 αλ, και πλέκουμε 1 δπ σε κάθε μία θλ έως το τέλος. Ενώνουμε με βπ στην κορυφή των πρώτων 3 αλυσίδων που κάναμε (εδώ μεταφέρουμε τον marker σε κάθε σειρά).  
Σειρά 10 και 11: Κάνουμε 1 αλ και πλέκουμε 1 μβ σε κάθε θηλιά μέχρι το τέλος της σειράς. Ενώνουμε με βπ στο τέλος της σειράς.

Σειρά 12: Κάνουμε 1 αλ και πλέκουμε 1 μβ σε κάθε θηλιά μέχρι το τέλος της σειράς. Ενώνουμε με βπ στο τέλος της σειράς, δένουμε κόμπο την κλωστή και την κόβουμε. 


Συγχαρητήρια, μόλις ολοκληρώσατε το σκούφο σας με επιτυχία!!!


ΠΩΣ ΝΑ ΠΛΕΞΩ ΕΝΑ ΚΑΣΚΟΛ

Αυτό το κασκόλ είναι ένα εύκολο σχέδιο για να ξεκινήσει κάποιος  το πλέξιμο. Η πλέξη που χρησιμοποιήθηκε είναι  το διπλό ποδαράκι και τα βήματα μπορείτε να τα δείτε στη σελίδα ΑΡΧΑΡΙΟΣ. Μπορείτε βέβαια να το πλέξετε και με την πλέξη μισό ποδαράκι. Πρώτα από όλα θα πρέπει να επιλέξετε νήμα στο χρώμα της αρεσκείας σας. Θα σας συμβουλεύαμε να προτιμήσετε  για αρχή ένα οικονομικό νήμα σε μαλλί ή σε συνθετικό (υπάρχουν στην αγορά νήματα  από 1ευρώ, προσοχή όμως και στα μέτρα και στα γραμμάρια που γράφει το κουβάρι). Αποφύγετε για αρχή τα παράξενα και ιδιαίτερα νήματα που θα σας δυσκολέψουν και ίσως σας αποθαρρύνουν. Μπορείτε  να αγοράσετε πολύχρωμο νήμα για να έχετε και το αποτέλεσμα της φωτογραφίας. Κάτι επίσης σημαντικό είναι η επιλογή σας στο βελονάκι, όπου για αρχή καλό θα ήταν να επιλέξετε ένα βελονάκι Νο 3,5 ή 4 που είναι πιο εύκολα στη χρήση γι αυτό πρέπει και το νήμα που θα επιλέξετε να είναι κατάλληλο για τα συγκεκριμένα μεγέθη (τα κουβάρια έχουν ετικέτες που αναφέρουν το μέγεθος σε βελονάκι που πρέπει να χρησιμοποιήσετε. Φτιάχνοντας αυτό το κασκόλ θα μπορείτε να προχωρήσετε και σε σχέδια πιο πολύπλοκα.

ΟΔΗΓΙΕΣ


Υλικά: 3 κουβάρια  πολύχρωμη κλωστή, βελονάκι Νο 3,5
Μέγεθος: 24cm πλάτος

Σειρά 1: Ξεκινάτε κάνοντας 42 αλυσιδάκιαΑφήνετε τα δύο και ξεκινήστε να κάνετε μονοβούλοτο.

Σειρά 2: Αφού τελειώσετε τη 1η  σειρά κάνετε τρία αλυσιδάκια και γυρνάτε το πλεκτό από την άλλη πλευρά. Κάνετε διπλό ποδαράκι πατώντας το πρώτο στην πρώτη θηλιά που έχει δημιουργηθεί από το μονοβούλοτο της 1ης σειράς.

Σειρά 3-..............: Συνεχίζετε μέχρι να φτάσετε το επιθυμητό μήκος.

Στην τελευταίο σειρά κάνετε μονοβούλοτο όπως και στην 1η σειρά.

ΚΡΟΣΣΙΑ
Για να κάνετε τα κρόσσια στις άκρες του κασκόλ κόψτε 36 κομμάτια κλωστής με μήκος 35 cm το κάθε ένα και μοιράστε τα σε 12 τριάδες (έξι τριάδες για κάθε τελείωμα του κασκόλ). Την κάθε τριάδα την διπλώνετε στα  δύο (έτσι δημιουργούνται 6 κρόσσια) και με το βελονάκι τραβάτε την κλωστή από το σημείο που την διπλώσατε και την περνάτε στην άκρη του τελειώματος του κασκόλ σχηματίζοντας μια θηλιά. Στη συνέχεια περνάτε μέσα από την θηλιά τις άκρες της κλωστές «δένοντας» την κλωστή πάνω στο κασκόλ. Επαναλαμβάνετε ανά 4 εκ. άλλες 5 φορές υπολογίζοντας το τελευταίο δέσιμο να είναι στην άλλη άκρη του τελειώματος. Την ίδια ακριβώς διαδικασία επαναλαμβάνετε και στο άλλο τελείωμα του κασκόλ.

10 σχόλια:

 1. Συγχαρητήρια για τις δημιουργίες και το blog. Τι είναι το μονοβούλωτο; Αν θέλετε δώστε το στα αγγλικά μήπως καταλάβω τι εννοείτε, γιατί τις ορολογίες στα αγγλικά τις ξέρω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ! ΤΟ ΜΟΝΟΒΟΥΛΟΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ SINGLE CROCHET. ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ "ΑΡΧΑΡΙΟΣ" ΕΧΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΕΥΚΟΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΣΟΥ ΦΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΕΣ!

   Διαγραφή
 2. Ωραία, κατάλαβα! Αυτό λέγεται και άριχτο, εγώ έτσι το ξέρω! Στα ελληνικά περιοδικά έτσι το γράφουν. Συγχαρητήρια και πάλι για τη δουλειά που κάνετε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΤΙ ΥΠΕΡΟΧΟ ΤΟ BLOG ΣΑΣ!!!!ΣΗΜΕΡΑ ΜΟΛΙΣ ΞΕΚΙΝΗΣΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΝΑ ΦΤΙΑΞΩ ΚΑΣΚΟΛ ΜΕ ΤΟ ΒΕΛΟΝΑΚΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ ΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΤΑΝ ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣ!ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Πολυ ομορφα ολα θα ηθελα να μαθω και εγω και φυσικα να λαμβανω ειδοποισης για καθε νεο σχεδιο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΡΟΧΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΑΣ.ΘΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΣΑ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΝΑ ΦΤΙΑΞΩ ΤΟΠΟΛΥ ΓΛΥΚΟ ΣΑΛΙΓΚΑΡΑΚΙ.ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΜΗΝΑ ΓΙΝΟΜΑΙ ΓΙΑΓΙΑ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. geia sas tha eithela na dv kati se forema gia koritsi 12mhnvn

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Συγγνώμη τώρα ενδιαφέρομαι να ξεκινήσω να πλέκω και δεν έχω καμία ιδέα πώς; μήπως είναι εύκολο να μου πείτε λίγο πώς να αρχίσω και τι πρέπει να κάνω στην αρχή;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Καλησπέρα και συγχαρητήρια για το blog. Είναι πολύ χρήσιμο για εμάς τις αρχάριες! Θα ήθελα να κάνω ερώτηση σχετικά με το μπολερό. Άρχισα να το πλέκω με βελονάκι 6mm. Ρίχνοντας λοιπόν 126 θηλιές βγήκαν πάνω από 1m μήκος. Για να πετύχω τα 53,5cm έριξα 63 θηλιές. Ποιο από τα 2 είναι σωστό? Οι 126 θηλιές ή τα 53,5cm?

  ΑπάντησηΔιαγραφή